Prace eksperckie dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny

Prace eksperckie dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny

Wyniki konkursu dot. prac eksperckich dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

W dniu 20.12.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania dot. prac eksperckich dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny, w ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty:

  1. Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka
  2. dr hab. Piotr Wójcik, prof. IŻ
  3. dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

dla części I: dr hab. Piotr Wójcik, prof. IŻ

dla części II: dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

dla części III: Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

 

 

 

 

Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Wyniki konkursu dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • BOSLA Sławomir Bogdański

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • BOSLA Sławomir Bogdański

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Wyniki konkursu dot. przeprowadzenia pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt.  przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty od:

  • Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  • Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom