Wynajem firmy cateringowej oraz obsługa stoiska targowego na Dniach Pola AGRO-TECH Minikowo

Wynajem firmy cateringowej oraz obsługa stoiska targowego na Dniach Pola AGRO-TECH Minikowo

W dniu 09.06.2021r. Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Świadczenie usług cateringowych oraz obsługa stoiska targowego podczas dni pola AGRO-TECH Minikowo w ramach projektu “Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

Gratulujemy.

Protokół z wyboru ofert:

https://pzpbm.sharepoint.com/sites/Zapytaniaofertowe/Shared%20Documents/Aktualne/Protoko%C5%82y/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20przyj%C4%99cia%20ofert%202SPJ/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20wyboru%20ofert%202SPJ.pdf

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kampania informacyjno – promocyjna wraz z emisją mająca na celu wspieranie polskiej wołowiny, a w szczególności jej walorów kulinarnych, w ramach projektu „Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem.