Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Wyniki konkursu dot. organizacji konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku

W dniu 10.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021, w ramach zadania „Stymulowanie podnoszenia jakości wołowiny w łańcuchu dostaw” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Protokół z wyboru ofert znajduje się pod linkiem poniżej:

Protokół z wyboru ofert

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego 

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

Prace analityczne i działania PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny. 

Prace analityczne i działania PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny. 

Wyniki konkursu dot. prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny

 

W dniu 06.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Przygotowanie ekspertyzy w zakresie prowadzonych prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny w ramach zadania „Z równoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 • Agrolnnov Doradztwo Marcin Adamczyk

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • Agrolnnov Doradztwo Marcin Adamczyk

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Organizacja szkolenia i konferencji wspierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny.

Wyniki konkursu dot. organizacji szkolenia i konferencji wpierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny, w ramach projektu „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

W dniu 03.08.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. organizacja szkolenia i konferencji wspierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny, w ramach projektu „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

 • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!

 

Protokół z wyboru ofert

Ekspertyza w zakresie prowadzonych prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

Ekspertyza w zakresie prowadzonych prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

Wyniki konkursu dot. prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

W dniu 22.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Prace analityczne i działania PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny w ramach zadania  „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

 • MT Bilans Tomasz Rola- Stężycki  

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • MT Bilans Tomasz Rola- Stężycki  

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!

Szkolenia wspierające Doradców i Producentów żywca wołowego.

Szkolenia wspierające Doradców i Producentów żywca wołowego.

Wyniki konkursu dot. przeprowadzenia szkoleń wspierających Doradców i Producentów żywca wołowego.

W dniu 21.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Prowadzenie szkoleń dla Doradców i Producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

 • Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!