Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkoleń dla doradców i producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Obsługa PR dla zadania „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny”.

Obsługa PR dla zadania „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny”.

Wyniki konkursu dot. obsługa PR dla zadania „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny”.

W dniu 07.01.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na obsługę PR organizowanych wydarzeń na Facebooku: przygotowanie treści, grafik, animacji itp. promujących zagadnienia związane z realizacją zadania ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Prestiż Jakub Sośnica

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Prestiż Jakub Sośnica

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Produkcja broszur skierowanych do producentów żywca wołowego.

Produkcja broszur skierowanych do producentów żywca wołowego.

Wyniki konkursu dot. produkcji broszur skierowanych do producentów żywca wołowego.

W dniu 07.01.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie, oprawę graficzną, produkcję oraz dystrybucję broszur skierowanych do producentów żywca wołowego w ramach zadania ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Poligrafia BRO-KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Poligrafia BRO-KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Długopisy ekologiczne z nadrukiem (200 szt.)

Długopisy ekologiczne z nadrukiem (200 szt.)

Wyniki konkursu dot. przygotowania długopisów ekologicznych z nadrukiem (200 sztuk).

W dniu 30.12.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z przygotowanie długopisów ekologicznych z nadrukiem w ramach zadania „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. GRAFORES

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

GRAFORES

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Prace eksperckie dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny

Prace eksperckie dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny

Wyniki konkursu dot. prac eksperckich dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

W dniu 20.12.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania dot. prac eksperckich dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny, w ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty:

  1. Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka
  2. dr hab. Piotr Wójcik, prof. IŻ
  3. dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

dla części I: dr hab. Piotr Wójcik, prof. IŻ

dla części II: dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

dla części III: Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

 

 

 

 

Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Wyniki konkursu dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • BOSLA Sławomir Bogdański

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • BOSLA Sławomir Bogdański

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!