Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

PZPBM zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch) Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dwa wyjazdy studyjne: do...

Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022” 2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest...