Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Wyniki konkursu dot. organizacji konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku

W dniu 10.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021, w ramach zadania „Stymulowanie podnoszenia jakości wołowiny w łańcuchu dostaw” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Protokół z wyboru ofert znajduje się pod linkiem poniżej:

Protokół z wyboru ofert

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego 

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

Prace analityczne i działania PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny. 

Prace analityczne i działania PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny. 

Wyniki konkursu dot. prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny

 

W dniu 06.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Przygotowanie ekspertyzy w zakresie prowadzonych prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny w ramach zadania „Z równoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Agrolnnov Doradztwo Marcin Adamczyk

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Agrolnnov Doradztwo Marcin Adamczyk

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!

Przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

Przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny 2019” finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

 

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Organizacja szkolenia i konferencji wspierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny.

Wyniki konkursu dot. organizacji szkolenia i konferencji wpierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny, w ramach projektu „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

W dniu 03.08.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. organizacja szkolenia i konferencji wspierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny, w ramach projektu „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!

 

Protokół z wyboru ofert