Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

 

Możesz również przesłać do nas swoje propozycje zmian, a my weźmiemy je pod uwagę w opracowywanym jednolitym stanowisku PZPBM.

 

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

 

Źródło: MRIRW

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Ze względu na bardzo krótki czas między uzgodnieniem pakietu a zakończeniem okresu przejściowego, którego ostatnim dniem był 31 grudnia 2020 r., umowa obowiązuje tymczasowo od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia procedury ratyfikacji w roku 2021.

Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu.

Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym dokumentacji i certyfikacji) w handlu UE-Wielka Brytania ma przebiegać zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Więcej informacji nt. zmian w relacjach UE – Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć poniżej:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit—wazne-informacje

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3

https://www.brexit.gov.pl/

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii

 

 

Nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego – emisja gazów cieplarnianych

Nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego – emisja gazów cieplarnianych

W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał film, w którym przybliżone zostały nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego. Temat przedstawił Pan Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Nowa polityka Komisji Europejskiej, w tym w szczególności strategia „Nowy Zielony Ład” obejmuje kwestie, które niebawem przekształcą się w praktyczne wyzwania dla rolników w zakresie zrównoważonej produkcji wołowiny. Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej.

Zasady nowej Wspólnej Polityki Rolnej określone na lata 2021-2027 oczekują od rolników przejścia na zrównoważony charakter produkcji rolnej. Jednym z ważnych elementów dla polskich rolników będzie redukowanie emisji gazów cieplarnianych z gospodarstwa poprzez wprowadzenia odpowiednik technik rolniczych, aby tą emisję obniżyć.

Dowiedz się więcej i obejrzyj film „Nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego

AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. zaprasza do współpracy

AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. zaprasza do współpracy

Agro Bieganów sp. z o. o. – laureat konkursu „Nasze dobre lubuskie 2019” za unikalny w skali kraju produkt „Lubuski Limousine” to:

  • zdobywca superchampionatów i championatów na krajowych i regionalnych wystawach hodowlanych,
  • ceniony w kraju od 25 lat  producent bydła limousine.

Hodowcom i producentom bydła mięsnego oraz eksporterom i krajowym zakładom mięsnym oferujemy:

  • elitarnej jakości genetycznej zwierzęta hodowlane rasy limousine – buhajki i jałówki hodowlane
  • buhaje i jałówki rzeźne odpowiadające najwyższym wymogom określanym przez eksporterów do krajów UE i na rynki Bliskiego Wschodu
  • buhaje i jałówki rzeźne na rynek krajowy w standardach QMP oraz Non GMO.

AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o.

Bieganów 19

69-108 Cybinka

Tel. 655477020 www.limousine-bieganow.com

System jakości QMP narzędziem do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w produkcji wołowiny

System jakości QMP narzędziem do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w produkcji wołowiny

W związku z przygotowywanym wejściem strategii Europejskiego Zielonego Ładu przed polskimi rolnikami stoją duże wyzwania, ale również zagrożenia związane z dostosowaniem swojej produkcji do tych wymogów. W szczególności chów i hodowla zwierząt ma swoje wyzwania w zakresie zwiększania dobrostanu zwierząt, redukcji emisji gazów czy eliminacji antybiotyków. Strategia od pola do stołu nakłada na wszystkich uczestników łańcucha wartości duże wymagania aby żywność, która trafia do konsumenta była wiadomego pochodzenia oraz wysokiej jakości.

Systemy jakości żywności zarówno te ogólnoeuropejskie, takie jak RE, czy też krajowe systemy stanowić będą ważny element tej układanki.

Quality Meat Program QMP jest krajowym system jakości żywności w zakresie produkcji wołowiny. Został on uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2009, a w roku 2019 notyfikowany przez KE. QMP jest jednym system jakości w sektorze wołowiny i stanowi on wyznacznik i schemat do produkcji wysokiej jakości wołowiny na każdym etapie łańcucha wartości. W ramach systemu występują standardy dla producentów żywca wołowego, producentów pasz, transportu i zakładów mięsnych. Już teraz jest to gwarancja, że wołowina, która trafia do konsumenta jest najwyższej jakości przy zachowaniu bardzo wysokich warunków dobrostanu, zmniejszonego użycia antybiotyków oraz działań prośrodowiskowych.

W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał film, w którym przybliżona została produkcja wołowiny w systemie jakości QMP. Temat przedstawił Marcin Adamczyk z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Aby dowiedzieć się o systemie jakości QMP, które stanowi narzędzie do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w produkcji wołowiny zachęcamy do obejrzenia filmu, który powstał w efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Więcej