Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja projektu „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży”.

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego 

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

 

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego 

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Wyniki konkursu dot. opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

 

W dniu 15.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego, w ramach projektu ,,Zrównoważona Wołowina’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta od:

  • Pana Jacka Walczaka

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  • Pana Jacka Walczaka

 

Gratulujemy !

Kompleksowa realizacja projektu „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Kompleksowa realizacja projektu „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

 

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został przesunięty do 11.10.2021r. do godz. 12:00

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja projektu „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży”.

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem